هوادار شرایط را مدیریت کن!

هوادار! شرایط را مدیریت کن!

اختصاصی آبیته- مهدی عالیشاه- در حالی که همگان از کمبود تعداد تماشاگران در ورزشگاه سخن می گویند اما گویا مشکلی فراتز ار آن آبی های پایتخت را تهدید می کند.…
ادامه مطلب