با پیشکسوتان | 1399/03/25

جباری: فتحی بگوید چرا بی‌دلیل شفر را اخراج کرد؟

علی جباری که در مراسم بزرگداشت پرویز ابوطالب شرکت کرده بود، در خصوص این مربی فقید و ارزنده بیان کرد: اول از همه به جامعه فوتبال و شاگردان ابوطالب تسلیت می‌گویم. ابوطالب مربی و بازی ...