گزارش تصویری دربی 92

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

دربی 92 با برد استقلال در جام حذفی و صعود به فینال پایان یافت
دربی 92 با برد استقلال در جام حذفی و صعود به فینال پایان یافت
دربی 92 با برد استقلال در جام حذفی و صعود به فینال پایان یافت
دربی 92 با برد استقلال در جام حذفی و صعود به فینال پایان یافت
دربی 92 با برد استقلال در جام حذفی و صعود به فینال پایان یافت
دربی 92 با برد استقلال در جام حذفی و صعود به فینال پایان یافت