افتخارات استقلال

افتخارات استقلال

 

افتخارات باشگاه استقلال تهران


الف ) افتخارات باشگاه با نام «دوچرخه سواران»
۱- نایب قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۲۵)
۲- نایب قهرمان جام حذفی تهران(۱۳۲۵)
۳- نایب قرمان باشگاههای تهران (۱۳۲۶)
۴- مقام سوم باشگاههای تهران (۱۳۲۶)
۵- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۲۹)
ب) : افتخارات باشگاه با نام «تاج»
۱- نایب قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۳۰)
۲- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۳۵)
۳- نایب قهرمان باشگاههای تهران (۳۷-۱۳۳۶)
۴- قهرمان جام حذفی تهران (۳۸-۱۳۳۷)
۵- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۳۸)
۶- قهرمان باشگاههای تهران (۴۰-۱۳۳۹)
۷- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۴۸)
۸- نایب قهرمان مسابقات پنج جانبه تهران (۱۳۴۷)
۹- قهرمان باشگاههای تهران (۴۸-۱۳۴۷)
۱۰- قهرمان جام میلز هندوستان (۱۳۴۸)
۱۱- نایب قهرمان باشگاههای تهران (۴۹-۱۳۴۸
۱۲- نایب قهرمان جام حذفی تهران (۱۳۴۹)
۱۳- قهرمان باشگاههای ایران(۱۳۴۹)
۱۴- قهرمان جام باشگاههای آسیا (۱۳۴۹)
۱۵- قهرمان جام میلز هندوسیتان (۱۳۴۹)
۱۶- مقام سوم جام باشگاههای آسیا (۱۳۵۰)
۱۷- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۵۰)
۱۸- قهرمان جام دوستی (۱۳۵۱)
۱۹- قهرمان جام باشگاههای تهران (۱۳۵۱)
۲۰- مقام سوم جام باشگاههای ایران (۱۳۵۱)
۲۱- نایب قهرمان جام میلز هندوستان (۱۳۵۱)
۲۲- قهرمان جام اتحاد (۱۳۵۲)
۲۳- نایب قهرمان جام تخت جمشید
۲۴- نایب قهرمان تورنمنت تاج آبادان (۱۳۵۲)
۲۵- قهرمان جام تخت جمشدی (۵۴-۱۳۵۳)
۲۶- مقام چهارم جام تخت جمشید (۵۵-۱۳۵۴)
۲۷- مقام چهارم جام تخت جمشید (۱۳۵۵)
۲۸- مقام چهارم جام تخت جمشید (۱۳۵۶)
۲۹- قهرمان جام حذفی ایران (۵۷-۱۳۵۶)
۳۰- مقام سوم جام تحت جمشید (۱۳۵۷)
ج): افتخارات باشگاه با نام «استقلال»
۱- مقام چهارم تورنمنت موستار یوگوسلاوی (۱۳۵۷)
۲- مقام دهم جام اسپندی تهران (۱۳۵۸)
۳- مقام چهارم باشگاههای تهران (۱۳۶۰)
۴- نایب قهرمان جام فولادی نوشهر (۱۳۶۰)
۵- نایب قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۶۱)
۶- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۶۲)
۷- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۶۴)
۸- مقام سوم باشگاههای تهران (۱۳۶۵)
۹- مقام سوم باشگاههای تهران (۱۳۶۶)
۱۰- مقام سوم باشگاههای تهران (۱۳۶۷)
۱۱- نایب قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۶۸)
۱۲- قهرمان جام میلز هندوستان (۱۳۶۸)
۱۳- قهرمان جام بوردولو هندوستان (۱۳۶۸)
۱۴- قهرمان لیگ قدس باشگاههای ایران (۶۹-۱۳۶۸)
۱۵- نایب قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۶۹)
۱۶- نایب قهرمان جام حذفی ایران (۷۰-۱۳۶۹)
۱۷- قهرمان جام باشگاههای آسیا (۷۰-۱۳۶۹)
۱۸- قهرمان باشگاههای تهران (۱۳۷۰)
۱۹- قهرمان جام استقلال قطر (۱۳۷۰)
۲۰- نایب قهرمان لیگ آزادگان (۷۱-۱۳۷۰)
۲۱- نایب قهرمان جام باشگاههای آسیا (۷۱-۷۰)
۲۲- مقام هفتم جام برتر باشگاههای تهران (۱۳۷۱)
۲۳- مقام پنجم لیگ آزادگان (۱۳۷۱)
۲۴- مقام سوم تورنمنت نقش جهان اصفهان (۱۳۷۲)
۲۵- قهرمان لیگ دسته سوم ایران (۱۳۷۲)
۲۶- نایب قهرمان لیگ آزادگان (۱۳۷۳)
۲۷- قهرمان جام برتر باشگاههای ایران (۱۳۷۳)
۲۸- مقام چهارم تورنمنت جام وحدت امارات (۱۳۷۳)
۲۹- مقام سوم لیگ آزادگان (۱۳۷۴)
۳۰- قهرمان جام حذفی ایران (۷۵-۱۳۷۴)
۳۱- مقام چهارم تورنمنت نقش جهان اصفهان(۱۳۷۵)
۳۲- مقام چهارم جام در جام باشگاههای آسیا (۷۶-۱۳۷۵)
۳۳- مقام ششم لیگ آزادگان (۷۶-۱۳۷۵)
۳۴- نایب قهرمان جام دوستی امارات (۱۳۷۶)
۳۵- قهرمان جام خزر رشت (۱۳۷۶)
۳۶- قهرمان جام پرچم ترکمنستان (۱۳۷۶)
۳۷- قهرمان لیگ آزادگان (۷۸-۱۳۷۷)
۳۸- نایب قهرمان جام حذفی ایران(۷۸-۱۳۷۷)
۳۹- نایب قهرمان لیگ آزادگان (۷۸-۱۳۷۷)
۴۰- مقام سوم تورنمنت جام دوستی لورکوزن آلمان (۱۳۷۸)
۴۱- مقام سوم تورنمنت کیش (۱۳۷۸)
۴۲- قهرمان جام حذفی ایران (۷۹-۱۳۷۸)
۴۳- نایب هقرمان جام باشگاههای آسیا(۷۹-۱۳۷۸)
۴۴- نایب قهرمان لیگ آزادگان (۷۹-۱۳۷۸)
۴۵- قهرمان لیگ آزادگان (۸۰-۱۳۷۹)
۴۶- مقام چهارم جام در جام باشگاههای آسیا (۸۰-۱۳۷۹)
۴۷- قهرمان تورنمنت کیش (۱۳۸۰)
۴۸- مقام سوم تورنمنت لوله آک مشهد (۱۳۸۰)
۴۹- مقام سوم جام باشگاههای اسیا (۸۱-۱۳۸۰)
۵۰- نایب قهرمان لیگ برتر ایران (۸۰-۱۳۸۰)
۵۱- قهرمان جام حذفی ایران (۸۱-۱۳۸۰)
۵۲- قهرمان تورنمنت گلدستون کاپ اتحادیه باشگاههای ایران (۱۳۸۱)
۵۳- مقام نهم لیگ برتر ایران (۸۲-۱۳۸۱)
۵۴- نایب قهرمان لیگ برتر ایران (۸۳-۱۳۸۲)
۵۵- نایب قهرمان جام حذفی ایران (۸۳-۱۳۸۲)
۵۶- نایب قهرمان تورنمنت صلح و دوستی تهران ۰۱۳۸۳)
۵۷- مقام سوم لیگ برتر باشگاههای ایران (۸۴-۱۳۸۳)
۵۸- قهرمان تورنمنت جام صلح و دوستی تهران (۱۳۸۴)
۵۹- قهرمان لیگ برتر باشگاههای ایران (۸۵-۱۳۸۴)
۶۰- قهرمان جام حذفی ایران ( ۸۷-۱۳۸۶)
۶۱-قهرمان لیگ برتر باشگاههای ایران  (۸۸-۱۳۸۷ )
*توضیح: از تعداد ۹۶ عنوان کسب شده در تالار عناوین و افتخارات باشگاه استقلال۷۷مقام مربوط به مسابقات داخلی و ۱۹ مقام مربوط به مسابقات آسیایی و تورنمنتهای بین المللی می باشد


اخبار استقلال

دیدگاه‌ها

پاسخ دهید